Privacy verklaring

Deze verklaring is van kracht met ingang van April 2022.

Uw privacy is belangrijk voor Doorligmatras; uw vertrouwen is voor ons van het grootste belang. In deze Verklaring maken we openbaar welk informatiebeleid we hanteren voor de website van Doorligmatras, variërend van het soort informatie dat we over de gebruikers van onze websites verzamelen en bijhouden tot de manier waarop die informatie gebruikt, uitgewisseld of anderszins offline verwerkt wordt.

Het verzamelen van persoonsgegevens

U kunt er in tal van situaties voor kiezen om uw persoonsgegevens rechtstreeks aan ons door te geven. Zo kunt u ons uw naam en contactgegevens bijvoorbeeld verstrekken als u met ons wilt communiceren, als u een product bestelt, als er een bestelling van u moet worden verwerkt of als u een advies wenst te ontvangen of, indien u een leverancier of business partner bent, als u zaken met ons wilt doen. Als u solliciteert op een vacature bij Doorligmatras, dan geeft u ons misschien een beschrijving van uw opleiding en uw werkervaring. Als u aan ons doorgeeft dat u niet wilt dat wij uw informatie gebruiken voor contact dat verder gaat dan het afhandelen van uw verzoek, dan zullen wij die wens uiteraard respecteren.

We kunnen ook informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik aan onze website. Hiervoor gebruiken we diverse technieken. Als u onze website bezoekt, kunnen we bijvoorbeeld bepaalde informatie vastleggen die ons door uw browser wordt toegezonden, zoals uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt en de taal daarvan en de tijd van uw bezoek. Bovendien kunnen we dan informatie verzamelen over de pagina’s die u binnen onze site bekijkt en over andere handelingen die u uitvoert terwijl u ons bezoekt. Door op deze manier informatie vast te leggen, kunnen we cijfers verzamelen over het gebruik en de doeltreffendheid van onze website en kunnen we uw ervaring persoonlijker maken en kunnen we onze contacten met u beter afstemmen op uw persoonlijke behoeftes.

Gebruik van persoonsgegevens

In de volgende alinea’s wordt meer gedetailleerd beschreven op welke manier Doorligmatras uw persoonsgegevens kan gebruiken.

Afhandeling van uw transactieaanvragen

Als u iets bij Doorligmatras aanvraagt, bijvoorbeeld een product of service, bepaald marketingmateriaal, of dat u wordt teruggebeld, dan gebruiken we de informatie die u verstrekt voor het afhandelen van uw aanvraag. Om dit mogelijk te maken, kan het zijn dat we gegevens uitwisselen met anderen die betrokken zijn bij de afhandeling, bijvoorbeeld business partners van Doorligmatras, financiele instellingen en transport- en postbedrijven.

Personalisering van onze website

De informatie die we over u verzamelen, kunnen we gebruiken om u op een persoonlijke manier met onze website te laten werken. Zo kunnen we het navigeren op onze site voor u eenvoudiger maken.

Sollicitaties

Als u bij Doorligmatras solliciteert of als u reageert op een vacature die al dan niet op een website van Doorligmatras is geplaatst, kan het zijn dat u ons informatie over uzelf verstrekt, zoals uw cv. Wij kunnen die informatie overal binnen Doorligmatras gebruiken om uw sollicitatie of reactie af te handelen. Tenzij u ons verzoekt dit niet te doen, kunnen we de informatie in dossier houden.

Bescherming van rechten en eigendommen van Doorligmatras en anderen

Wanneer wij redelijke gronden hebben om te vermoeden dat de rechten of eigendommen van Doorligmatras, onze business partners, leveranciers, cliлnten of anderen in het geding zijn, kunnen wij uw informatie ook gebruiken of beschikbaar stellen ter bescherming van die rechten of eigendommen. Bovendien behouden we ons het recht voor uw persoonsgegevens te onthullen wanneer dit bij wet van ons wordt verlangd en wanneer wij van mening zijn dat onthulling noodzakelijk is ter bescherming van onze rechten of die van anderen, of om te voldoen aan een gerechtelijke uitspraak, een gerechtelijk bevel of een juridische procedure inzake onze websites.

Informatie voor business partners

Indien u een Doorligmatras business partner vertegenwoordigt, kunt u de website van Doorligmatras bezoeken, specifiek als Doorligmatras business partners. Informatie die u op een dergelijke site verstrekt, kunnen wij gebruiken voor het beheren en ontwikkelen van onze relatie met u, met de business partner die u vertegenwoordigt en met Doorligmatras business partners in het algemeen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat wij uw informatie gebruiken om u gegevens toe te sturen omtrent programma’s voor Doorligmatras business partners. Het kan ook betekenen dat we bepaalde informatie beschikbaar stellen aan andere business partners (met inachtneming van eventuele vertrouwelijkheidsverplichtingen) of aan klanten of mogelijke klanten van Doorligmatras. In verband met een bepaalde transactie of een bepaald programma kunnen we ook contact met u opnemen in het kader van klantentevredenheidsonderzoek of marktonderzoek.

Informatie voor leveranciers

Indien u een leverancier van Doorligmatras vertegenwoordigt, kunt u website van Doorligmatras bezoeken, specifiek als leveranciers van Doorligmatras. De informatie die u op dergelijke sites verstrekt, kunnen wij gebruiken om een transactie met u aan te gaan of uit te voeren. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat we informatie beschikbaar stellen aan andere onderdelen van Doorligmatras, aan business partners en klanten van Doorligmatras, transport- en postbedrijven, financiлle instellingen, of overheidsinstanties die betrokken zijn bij de afhandeling. Uw informatie kan ook worden gebruikt voor het beheren en ontwikkelen van onze relatie met u, met de leverancier die u vertegenwoordigt en met andere Doorligmatras-leveranciers in het algemeen.

Beveiliging en nauwkeurigheid van informatie

Wij willen uw persoonsgegevens beschermen en de nauwkeurigheid ervan handhaven. Doorligmatras implementeert naar redelijkheid fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling. Ook van onze leveranciers verlangen we dat ze dergelijke gegevens beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.

Retentie

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig om u de juiste diensten te kunnen verlenen. Indien u ons wilt verzoeken uw gegevens niet meer te gebruiken om u diensten te verlenen, kunt u contact met ons opnemen op info@doorligmatras.nl onder vermelding van gegevens verwijderen.

We zullen uw gegevens bewaren en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen, voor het oplossen van geschillen en voor het ten uitvoer brengen van onze overeenkomsten.

Cookies, webbeacons en andere technieken

Zoals boven vermeld, leggen we informatie inzake uw bezoek aan onze website vast om ons te helpen om uw ervaring persoonlijker te maken en om onze contacten met u af te stemmen op uw persoon. Dit doen we met behulp van diverse technieken, waaronder scripts, tags, Local Shared Objects (Flash cookies), Local Storage beacons (HTML5) en een techniek genaamd “cookies”. Een cookie is een stukje informatie dat door een website naar uw browser wordt gestuurd en vervolgens op uw computer wordt opgeslagen. Het fungeert als een label waarmee uw computer geпdentificeerd kan worden. Cookies worden vaak alleen gebruikt voor het meten van de gebruiksgraad van websites (zoals het aantal bezoekers en de duur van het bezoek) en de doeltreffendheid ervan (zoals de onderwerpen waarvoor de bezoekers de meeste belangstelling hebben), alsmede voor het vereenvoudigen van de werking van websites. Als zodanig worden cookies niet gekoppeld aan persoonsgegevens van welke aard dan ook. Soms worden cookies echter ook gebruikt om de werking van een website toe te spitsen op een specifieke bezoeker, middels koppeling aan een profiel en aan gebruikersvoorkeuren. Na verloop van tijd biedt deze informatie waardevol inzicht om de gebruikerservaring te helpen verbeteren.

Cookies worden gewoonlijk onderverdeeld in “sessiecookies” en “permanente cookies”. Sessiecookies helpen bij een efficiлnte navigatie door de website en houden uw progressie van pagina naar pagina bij, zodat u niet wordt gevraagd om informatie in te voeren die u tijdens hetzelfde bezoek al eerder hebt ingevoerd. Sessiecookies worden opgeslagen in het tijdelijke geheugen en worden gewist zodra de webbrowser wordt gesloten. Permanente cookies daarentegen worden gebruikt voor het opslaan van gebruikersvoorkeuren gedurende het huidige bezoek en volgende bezoekjes. Ze worden weggeschreven op de harde schijf van het apparaat in kwestie en zijn nog steeds geldig als u uw browser opnieuw start. Wij gebruiken permanente cookies bijvoorbeeld om uw taal- en landvoorkeuren vast te leggen.

Hoewel geautomatiseerde signalen van de browser met betrekking tot trackingmechanismen (zoals “do not track”-instructies) op dit moment nog niet worden herkend door de website van Doorligmatras, is het gewoonlijk mogelijk om uw privacyvoorkeuren inzake het gebruik van de meeste cookies en vergelijkbare technieken kenbaar te maken via uw webbrowser. Zoek onder het kopje “Tools” of “Extra” (of een vergelijkbaar kopje) in uw specifieke browser naar informatie over de besturing van cookies. In de meeste gevallen kunt u uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer er een cookie binnenkomt. U hebt dan de mogelijkheid om die cookie al dan niet te accepteren. U kunt uw browser ook zo instellen dat alle cookies worden uitgeschakeld. Omdat u bij gebruik van cookies kunt profiteren van bepaalde functies op onze website adviseren wij u het gebruik van cookies ingeschakeld te laten. Als u cookies blokkeert, uitschakelt of op een andere manier niet accepteert, worden bepaalde webpagina’s niet goed afgebeeld en kunt u bijvoorbeeld geen artikelen in uw winkelwagentje plaatsen, kunt u niet afrekenen en kunt u op de website geen gebruik maken van diensten waarvoor u moet inloggen.

Bovendien kan er bij het gebruik van knoppen voor social media van derden bepaalde informatie worden vastgelegd, zoals uw IP-adres, het type en de taal van uw browser, de toegangstijd en het adres van de website waar u vandaan komt, en als u op de sites van dergelijke social media bent ingelogd, kunnen ze de verzamelde informatie tevens koppelen aan uw profiel op die site. Wij hebben geen toegang tot deze trackingtechnieken van derden.

Advertenties op internet

Doorligmatras plaatst geen advertenties van derden op haar websites, maar adverteert wel op websites van anderen. Maak uzelf vertrouwd met het privacy beleid van die website-exploitanten en netwerkadverteerders om te weten te komen welke gewoontes zij hanteren wat betreft advertenties, zoals het soort informatie dat zij mogelijkerwijs verzamelen omtrent uw internetgebruik.

We hebben bepaalde andere partijen aangetrokken om het adverteren op andere sites voor ons te beheren. Deze andere partijen kunnen cookies en webbeacons gebruiken voor het verzamelen van informatie (zoals uw IP-adres) over uw activiteiten op de website van Doorligmatras en anderen, zodat u op basis van uw interesses gerichte advertenties van Doorligmatras worden getoond.

Bericht van wijzigingen

Wanneer er wezenlijke veranderingen of updates worden aangebracht in deze Privacyverklaring, zullen we gedurende 30 dagen bovenaan deze pagina een bericht plaatsen waarmee we gebruikers op deze veranderingen of updates wijzen. Indien wij uw persoonsgegevens willen gaan gebruiken op een manier die afwijkt van de manier die gold op het moment dat de gegevens werden verzameld, stellen we u daarvan in kennis en krijgt u de mogelijkheid om aan te geven of wij uw persoonsgegevens al dan niet op die nieuwe manier mogen gebruiken.

Vragen over privacy en toegang tot uw gegevens

Als u een vraag hebt over deze Privacyverklaring of over de behandeling van uw gegevens door Doorligmatras, kunt u een e-mail sturen naar info@doorligmatras.nl t.a.v. Data Protection Officer (DPO). Ook kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer: 0316-540758.

Als u een kopie wilt hebben van bepaalde gegevens die u aan Doorligmatras hebt verstrekt, of als u merkt dat de gegevens onjuist zijn en u wilt dat wij deze corrigeren, neem dan contact met ons op. Voordat Doorligmatras gegevens aan u kan doorgeven of onjuistheden kan corrigeren, vragen wij u mogelijk een bevestiging van uw identiteit, en mogelijk andere gegevens om ons te helpen bij een reactie op uw verzoek. Wij nemen binnen 30 dagen na uw verzoek contact met u op. Als u geen marketingmails van Doorligmatras wenst te ontvangen, stuur dan een e-mail naar info@decupre.